Hollow Knight e Death’s Gambit anunciados para os consoles