Sunset Overdrive pode chegar no PC ainda em novembro