War Tech Fighters chegará aos consoles no primeiro semestre